Terms of Use

Podmienky používania webovej stránky s doménami nstudent.sk, nstudent.cz, nstudent.com, www.nstudent.sk, www.nstudent.cz, www.nstudent.com. Podmienky upresňujú vzťah medzi prevádzkovateľom tejto webovej stránky a jeho používateľom. Akceptovaním týchto podmienok používateľ súhlasí s nasledovnými bodmi. 1) Používanie cookies súborov a lokálneho úložiska v prehliadači používateľa (http://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp). 2) Posielanie e-mailových správ na adresu uvedenú pri registrácii. Tieto správy budú využívané výlučne pre potreby tejto webovej stránky. E-mailová adresa používateľa nebude dobrovoľne nikdy verejne zverejnená ani prístupná iným organizáciám. 3) Používateľ je plne zodpovedný za obsah, ktorý uverejní na stránku vrátane príspevkov a nahratých súborov. 4) Používateľ sa bude na stránke správať v rámci dobrých mravov, nebude nadávať, ohovárať, šíriť nenávistné myšlienky a podobne. 5) Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah vytvorený jeho používateľmi a nemá možnosti kontrolovať používateľmi pridávaný obsah. 6) Používateľ sa zaväzuje, že nesprístupní obsah tejto webovej stránky iným osobám alebo organizáciám. 7) Používateľ sa nebude snažiť získať prístup k nemu neprístupnému obsahu, nebude využívať bezpečnostné diery v systéme či iným spôsobom napádať webovú stránku alebo systém na, na ktorom beží. Tu patrí aj neprimerané používanie stránky (napríklad použitím robotov prechádzajúcich stránku alebo generovaním veľkého množstva dotazov). 8) Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo únik dát spôsobenú útokom, využitím bezpečnostných dier, neautorizovaným prístupom alebo niektorým z používateľov. 9) Prevádzkovateľ dobrovoľne neposkytne žiadne citlivé údaje používateľov iným fyzickým osobám či organizáciám, okrem ľudí priamo sa podieľajúcich na fungovaní webovej stránky. 10) Linky a odkazy nachádzajúce sa na tejto webovej stránke vedúce na domény iných webových stránok nie sú pod správou prevádzkovateľa tejto webovej stránky. Prevádzkovateľ preto nezodpovedá za ich obsah. 11) Používateľ čestne vyhlasuje, že je študentom ak si vytvoril konto ako študent alebo je učiteľom ak si vytvoril konto ako učiteľ. 12) Konto používateľa môže byť kedykoľvek zrušené pri porušení týchto podmienok alebo pri podozrení z ich porušenia a to aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ tejto stránky môže zmeniť tieto Podmienky používania bez upozornenia. Používateľ je zodpovedný za ich preštudovanie.